online workshopy

Novinky v oceňování
a řízení stavebních zakázek

Rozšiřte si svoje znalosti pod vedením odborníků a nechte si formou online workshopů ukázat novinky v nejrozšířenějších programech pro oceňování a řízení zakázek v ČR.

Chci se přihlásit
illustration
urs
first
callida
deksoft

Připravili jsme pro Vás celkem 14 různých témat

Můžete se tak těšit na velkou porci zajímavých informací a technických novinek. Nerozlišujeme, zda jste stávající uživatel nebo se chcete s aplikací teprve seznámit, workshopy jsou přístupné pro každého.

Jak se přihlásit?

Zvolte si termíny níže u témat, kterých se chcete zúčastnit
Dokončete přihlášení tlačítkem na konci této stránky

Po vyplnění registračních údajů následně obdržíte e-mailem automatické potvrzení přihlášky. Instrukce ke sledování vybraných workshopů Vám přijde na e-mail dva dny před jeho konáním.

presentation Každý workshop má dva bloky PŘEDSTAVENÍ a NOVINKY.
presentation Před koncem workshopu zodpovíme dotazy z chatu.
presentation Délka trvání každého
workshopu je do 60 minut.
presentation Cena?
Pochopitelně ZDARMA ;-)
Logo

Stanovení ceny stavby do 15 minut

Rychlé ocenění plánované investice nejen pro bytovou výstavbu, ale i pro výrobu a sport, včetně rozpadu nákladů v přehledném protokolu.

prednasejici

Přednáší:

Ing. Ondřej Šimáček (ÚRS CZ a.s.)

prednasejici

Termíny:

27. 4. 2023 09:00
3. 5. 2023 09:00
Logo

Rozpočty a kalkulace

Snadné a rychlé sestavení správného rozpočtu z projektu 2D i 3D včetně jeho exportu a sdílení. Automatické ocenění poptávek na stavební práce.

prednasejici

Přednáší:

Ing. Jiří Zábranský (ÚRS CZ a.s.)

prednasejici

Termíny:

28. 4. 2023 09:00
5. 5. 2023 09:00
Logo

Řízení zakázky v celém životním cyklu

Vedení stavební zakázky v informačním systému euroCALC 4 od příležitosti, přes tvorbu nabídky a přípravu realizace až po vlastní realizaci a controlling.

prednasejici

Přednáší:

Daniel Zeithaml (Callida, s.r.o.),
Ing. Daniel Martynek (Callida, s.r.o.)

prednasejici

Termíny:

27. 4. 2023 10:30
12. 5. 2023 10:30
Logo

Kontrola položek v zakázce díky online prohlížeči Cenové soustavy ÚRS

Jak jednoduše kontrolovat zakázku - využití katalogu stavebních prací, materiálů, ukazatelů pro snadné zjištění aktuálních cen u položek všech oborů stavebnictví.

prednasejici

Přednáší:

Ing. et Ing.Daniel Kliment (ÚRS CZ a.s.)

prednasejici

Termíny:

3. 5. 2023 14:30
4. 5. 2023 14:00
Logo

Efektivní plánování, realizace a controlling stavební zakázky

Podpora řízení stavební zakázky v systému RSV - tvorba operativních plánů zakázek provázaním rozpočtu s harmonogramem. Realizace zakázky a průběžný controlling – ekonomické vyhodnocení.

prednasejici

Přednáší:

Michal Novosád (First information systems, s.r.o.)

prednasejici

Termíny:

3. 5. 2023 10:30
5. 5. 2023 10:30
Logo

Spojení rozpočtu s projektovou dokumentací

Výrazné zjednodušení tvorby rozpočtů pomocí automatizovaného odměřování a tvorby výkazu výměr přímo z projektové dokumentace.

prednasejici

Přednáší:

Ing. David Zdražil (ÚRS CZ a.s.)

prednasejici

Termíny:

3. 5. 2023 14:00
5. 5. 2023 13:00
Logo

Sdílené datové prostředí CDE

Moderní systém pro efektivní spolupráci při řízení stavebních projektů. Ukázka evidence, správy a komunikace nad všemi dokumenty a řízení procesů/úkolů v jednom sdíleném datovém prostředí.

prednasejici

Přednáší:

Ing. Anna Dosedlová (Callida, s.r.o.),
Bc. Petra Suchomelová (Callida, s.r.o.)

prednasejici

Termíny:

9. 5. 2023 13:00
12. 5. 2023 13:00
Logo

Čerpání rozpočtu s přehlednou evidencí

Snadná a přehledná evidence výkonů, čerpání rozpočtu a změn během výstavby na základě rozpočtu ze SW KROS 4. Vše na jednom místě, sdílené s partnery s možností komunikace.

prednasejici

Přednáší:

Ing. David Zdražil (ÚRS CZ a.s.)

prednasejici

Termíny:

10. 5. 2023 13:00
11. 5. 2023 09:00
Logo

Vedení stavebního deníku elektronickou formou

Nejrozšířenější webová aplikace pro vedení elektronické stavebního deníku plně v souladu s aktuální legislativou.

prednasejici

Přednáší:

Martina Stuchlá (First information systems, s.r.o.),
Radka Vellechová (First information systems, s.r.o.)

prednasejici

Termíny:

3. 5. 2023 13:00
9. 5. 2023 11:00
Logo

Management úkolů nejen po evidenci vad a nedodělků

Přehledná internetová a mobilní aplikace pro vytváření, sledování a evidenci plnění úkolů, propojitelná s elektronickým stavebním deníkem.

prednasejici

Přednáší:

Martina Stuchlá (First information systems, s.r.o.)

prednasejici

Termíny:

4. 5. 2023 13:00
9. 5. 2023 14:00
Logo

Soupisy provedených prací pro investora i pro podzhotovitele

Jak může vést zhotovitel evidenci výkonů pro investora (stavebníka), ale i pro podzhotovitele přehledně a z jednoho místa.

prednasejici

Přednáší:

Martina Stuchlá (First information systems, s.r.o.)

prednasejici

Termíny:

2. 5. 2023 14:00
4. 5. 2023 15:00
Logo

Komplexní databáze materiálů a ověřených skladeb pro 2D i 3D projektování

Projdeme si databázi ověřených konstrukcí a skladeb včetně potřebných technických informací oceněných v Cenové soustavě ÚRS a její propojení na programy EUROCALC 4 a KROS 4.

prednasejici

Přednáší:

Ing. Jan Stašek (DEKPROJEKT s.r.o.)

prednasejici

Termíny:

10. 5. 2023 14:00
11. 5. 2023 10:00
Logo

Rychlá tvorba řemeslných nabídek

Snadné vytvoření jednoduché nabídky na stavební práce díky online databázi stavebních materiálů a nové databázi montáží a demontáží pro běžné stavební práce.

prednasejici

Přednáší:

Ing. Jan Ličman (ÚRS CZ a.s.)

prednasejici

Termíny:

10. 5. 2023 15:00
12. 5. 2023 15:00
Logo

Ocenění škod na stavebních objektech

Jak lze využít databázi Polar pro ocenění prací a škod při procesu likvidace pojistných událostí. Webinář je určený pro pojišťovny a likvidátory.

prednasejici

Přednáší:

Ing. Jiří Zábranský (ÚRS CZ a.s.)

prednasejici

Termíny:

9. 5. 2023 09:00
12. 5. 2023 09:00