online workshopy

Novinky v oceňování
a řízení stavebních zakázek

Rozšiřte si svoje znalosti pod vedením odborníků a nechte si formou online workshopů ukázat novinky v nejrozšířenějších programech pro oceňování a řízení zakázek v ČR.

Chci se přihlásit
illustration
urs
first
callida
deksoft

Připravili jsme pro Vás celkem 15 různých témat

Můžete se tak těšit na velkou porci zajímavých informací a technických novinek. Nerozlišujeme, zda jste stávající uživatel nebo se chcete s aplikací teprve seznámit, workshopy jsou přístupné pro každého.

Jak se přihlásit?

Zvolte si termíny níže u témat, kterých se chcete zúčastnit
Dokončete přihlášení tlačítkem na konci této stránky

Po vyplnění registračních údajů následně obdržíte e-mailem automatické potvrzení přihlášky. Instrukce ke sledování vybraných workshopů Vám přijde na e-mail den před jeho konáním.

presentation Každý workshop má dva bloky PŘEDSTAVENÍ a NOVINKY.
presentation Před koncem workshopu zodpovíme dotazy z chatu.
presentation Délka trvání každého
workshopu je do 60 minut.
presentation Cena?
Pochopitelně ZDARMA ;-)
Logo

Stanovení ceny stavby nebo rekonstrukce do 15 minut

Rychlé ocenění plánované investice nejen pro bytovou výstavbu, ale i pro průmysl a sport, včetně rozpadu nákladů v přehledném protokolu.

prednasejici

Přednáší:

Ing. Jan Ličman (ÚRS CZ a.s.)

prednasejici

Termíny:

22. 4. 2024 09:00
23. 4. 2024 10:30
Logo

Stavební rozpočty jednoduše

Snadné a rychlé sestavení správného rozpočtu z projektu včetně jeho exportu a sdílení. Automatické ocenění poptávek na stavební práce.

prednasejici

Přednáší:

Ing. Jiří Zabranský (ÚRS CZ a.s.)

prednasejici

Termíny:

22. 4. 2024 13:00
26. 4. 2024 09:00
Logo

Řízení zakázky v celém životním cyklu

Vedení stavební zakázky v informačním systému euroCALC od příležitosti, způsobů k dohledání správné ceny, realizaci až po controlling.

prednasejici

Přednáší:

Ing. Michal Micza (Callida, s.r.o.)
Richard Furka (Callida, s.r.o.)

prednasejici

Termíny:

22. 4. 2024 10:30
3. 5. 2024 09:00
Logo

Kontrola položek v zakázce díky online prohlížeči Cenové soustavy ÚRS

Jak jednoduše kontrolovat zakázku pomocí katalogu popisů a cen stavebních prací a materiálů. Informace pro posouzení enviromentálního dopadu během celého životního cyklu.

prednasejici

Přednáší:

Ing. et Ing.Daniel Kliment (ÚRS CZ a.s.)

prednasejici

Termíny:

23. 4. 2024 13:00
25. 4. 2024 09:00
Logo

Efektivní plánování, realizace a controlling stavební zakázky

Podpora řízení stavební zakázky v systému RSV - tvorba operativních plánů zakázek provázaním rozpočtu s harmonogramem. Realizace zakázky a průběžný controlling – ekonomické vyhodnocení.

prednasejici

Přednáší:

Pavel Bělůnek (First information systems, s.r.o.)

prednasejici

Termíny:

24. 4. 2024 09:00
26. 4. 2024 10:30
Logo

Automatické měření z projektové dokumentace

Výrazné zjednodušení tvorby rozpočtů pomocí automatizovaného odměřování a tvorby výkazu výměr přímo z projektové dokumentace.

prednasejici

Přednáší:

Ing. David Zdražil (ÚRS CZ a.s.)

prednasejici

Termíny:

24. 4. 2024 10:30
26. 4. 2024 13:00
Logo

Vedení stavebního deníku elektronickou formou

Nejrozšířenější webová aplikace pro vedení elektronické stavebního deníku plně v souladu s aktuální legislativou.

prednasejici

Přednáší:

Pavel Bělůnek (First information systems, s.r.o.),
Martina Stuchlá (First information systems, s.r.o.)

prednasejici

Termíny:

25. 4. 2024 10:30
29. 4. 2024 10:30
Logo

Čerpání rozpočtu přehledně pro všechny online

Snadná a přehledná evidence výkonů, čerpání rozpočtu a změn během výstavby na základě rozpočtu z programu KROS 4. Vše na jednom místě, sdílené s partnery, včetně možnosti vzájemné komunikace.

prednasejici

Přednáší:

Ing. David Zdražil (ÚRS CZ a.s.)

prednasejici

Termíny:

30. 4. 2024 10:30
2. 5. 2024 10:30
Logo

Sdílené datové prostředí CDE

Moderní systém pro efektivní spolupráci při řízení stavebních projektů. Ukázka evidence, správy a komunikace nad všemi dokumenty a řízení procesů/úkolů v jednom sdíleném datovém prostředí.

prednasejici

Přednáší:

Ing. Daniel Martynek (Callida, s.r.o.)

prednasejici

Termíny:

29. 4. 2024 09:00
3. 5. 2024 10:30
Logo

Management úkolů nejen po evidenci vad a nedodělků

Přehledná internetová a mobilní aplikace pro vytváření, sledování a evidenci plnění úkolů, propojitelná s elektronickým stavebním deníkem.

prednasejici

Přednáší:

Martina Stuchlá (First information systems, s.r.o.)

prednasejici

Termíny:

24. 4. 2024 13:00
29. 4. 2024 13:00
Logo

Soupisy provedených prací pro investora i pro podzhotovitele

Jak může vést zhotovitel evidenci výkonů pro investora (stavebníka), ale i pro podzhotovitele přehledně a z jednoho místa.

prednasejici

Přednáší:

Martina Stuchlá (First information systems, s.r.o.)
Pavel Bělůnek (First information systems, s.r.o.)

prednasejici

Termíny:

23. 4. 2024 09:00
25. 4. 2024 13:00
Logo

Správa a řízení investic pro veřejné zadavatele

Systém zajišťující správu a řízení investic pro veřejné zadavatele, který umožňuje pracovat s veškerými daty na jednom místě a zautomatizovat většinu procesů.

prednasejici

Přednáší:

Ing. Ondřej Kufa (Callida, s.r.o.)

prednasejici

Termíny:

24. 4. 2024 14:00
2. 5. 2024 14:00
Logo

Komplexní databáze materiálů a ověřených skladeb pro 2D i 3D projektování

Projdeme si databázi ověřených konstrukcí a skladeb včetně potřebných technických informací oceněných v Cenové soustavě ÚRS a její propojení na programy KROS 4 a EUROCALC 4.

prednasejici

Přednáší:

Ing. Jan Stašek (DEKPROJEKT s.r.o.)

prednasejici

Termíny:

30. 4. 2024 13:00
2. 5. 2024 13:00
Logo

Rychlá tvorba řemeslných nabídek

Snadné vytvoření jednoduché nabídky na stavební práce díky online databázi stavebních materiálů a nové databázi montáží a demontáží pro běžné stavební práce.

prednasejici

Přednáší:

Ing. Jan Ličman (ÚRS CZ a.s.)

prednasejici

Termíny:

2. 5. 2024 09:00
3. 5. 2024 13:00
Logo

Ocenění škod na stavebních objektech

Jak lze využít databázi Polar pro ocenění škod při procesu likvidace pojistných událostí. Webinář je určený pro pojišťovny a likvidátory.

prednasejici

Přednáší:

Ing. Jiří Zabranský (ÚRS CZ a.s.)

prednasejici

Termíny:

30. 4. 2024 09:00
3. 5. 2024 14:30